1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

GGD klaar voor uitgebreid testen en contactonderzoek corona

 

In juni kunnen alle Nederlanders met klachten die wijzen op het coronavirus getest worden. Is iemand besmet dan volgt bron- en contactonderzoek. Dit gaat naar verwachting om duizenden mensen. Daarvoor staan de GGD’en in juni met maximaal 3200 professionals klaar. Ook GGD Gelderland-Midden zet extra professionals in om het bron- en contactonderzoek in de regio goed uit te kunnen voeren. Vandaag presenteerden de GGD’en samen een opschalingsplan.

 

Langzaamaan worden de overheidsmaatregelen versoepeld die noodzakelijk waren om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Om het virus nu en de komende tijd onder controle te krijgen en te houden is uitgebreid testen en - bij besmetting - een bron- en contactonderzoek van groot belang. Daarin spelen de GGD’en een cruciale rol. Door het opsporen van de persoon die de besmetting heeft veroorzaakt en het in beeld brengen van de mensen die hij of zij mogelijk besmet heeft.

 

“Sinds het uitbreken van het coronavirus in Gelderland-Midden voeren wij als GGD bron- en contactonderzoek uit,” vertelt Paul van der Velpen, directeur Publieke Gezondheid van GGD Gelderland-Midden. “Het aantal zal aanzienlijk stijgen. En daar zijn we op voorbereid. We kunnen straks nog meer mensen met klachten testen en bij alle mensen die besmet zijn het bron- en contactonderzoek uitvoeren. We richten daarvoor ons reguliere werk anders in en zullen tijdelijke krachten inzetten. We kunnen ook gebruik maken van een pool van oud-medewerkers en anderen die zich bij ons meldden. Een aantal heeft de afgelopen tijd al meegedraaid. Het is mooi om te zien, dat iedereen in deze tijd een steentje wil bijdragen. Ook met partners als Defensie en het Rode Kruis, wordt gekeken wat zij kunnen betekenen.”

 

Landelijk tot wel 2400 contactonderzoeken per dag

Het RIVM verwacht dat er in de maanden vanaf juni maximaal 30.000 mensen per dag getest gaan worden omdat ze klachten hebben die lijken op het nieuwe coronavirus. Vanaf september kan dat aantal oplopen. Omdat in het najaar en de winter het aantal verkoudheidsklachten normaal gesproken toeneemt. Op basis van modellen van het RIVM verwachten we dat 2 tot 8 procent van de geteste mensen besmet zal zijn met het coronavirus. Dat betekent landelijk 600 tot maximaal 2400 bron- en contactonderzoeken per dag. Al deze mensen worden binnen 24 uur gebeld door de GGD om te starten met bron- en contactonderzoek. Voor GGD Gelderland-Midden betekent dat er minimaal 24 onderzoeken per dag moeten worden uitgevoerd met een gemiddelde duur van 5 uur per onderzoek.


Als er meer nodig is, kan de GGD gebruik maken van landelijke flexibele ondersteuning. Er is een intelligent opschalingsmodel, waardoor de GGD’en maximaal zijn voorbereid, zonder mensen werkloos achter de telefoon te laten zitten. We richten ons daarom regionaal, bij GGD Gelderland-Midden, op de ondergrens van 2 procent positieve testen, en organiseren tegelijkertijd de landelijke de capaciteit die nodig is wanneer de bovengrens van 8 procent positieve testen toch gehaald wordt.

De landelijk ondersteuning krijgt onder andere vorm in een callcenter van waaruit de bron- en contactonderzoeken worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan in samenwerking met een aantal prominente partners. De GGD’en kunnen door die ondersteuning meer aandacht besteden aan bijzondere situaties, zoals besmettingen op scholen of in verpleeghuizen of lokale uitbraken.

Op die manier bieden alle GGD’en dezelfde hoge kwaliteit, volgens de richtlijnen van het RIVM, maar blijft regionaal maatwerk mogelijk. Dat regionaal maatwerk is cruciaal om zicht en greep te houden op de situatie in de regio Gelderland-Midden. Daarnaast ontstaat door de landelijke ondersteuning ruimte om ook de andere taken van de GGD te blijven uitvoeren.

 

Meer weten over bron- en contactonderzoek van de GGD’en? Dat leest u op ggdghor.nl


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.