1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Houd je woning koel

Tijdens de warme zomer van 2019 lukte het mensen niet altijd om hun woning koel te houden. De temperatuur in de woon- en slaapkamers liep soms op tot boven de 40 graden. Veel mensen ondervonden hinder en sliepen slechter. Dat zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek van de GGD’en Gelderland-Zuid, Gelderland-Midden, IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland. Wij stuurden daarvoor een vragenlijst naar inwoners van Gelderland en Overijssel. Zevenduizend mensen vulden de vragenlijst in.


Factsheet Hitte en Gezondheid

De belangrijkste bevinden van het onderzoek vindt u in het factsheet Hitte en Gezondheid. Ook geven we een aantal tips voor huiseigenaren, woningcorporaties en gemeenten om de woning koel te houden. Belangrijk hierbij is goede buitenzonwering, goede en veilige ventilatie- en spuimogelijkheden en goede isolatie. Niet alleen de aanwezigheid, maar ook voorlichting over het gebruik van zonwering en ventilatie is belangrijk. Daarnaast kan groen rondom het huis voor verkoeling zorgen. Zo kunt u hinder en gezondheidsproblemen door hitte helpen voorkomen.

 
Een deel van de mensen geeft aan dat ze graag een airco zouden willen gebruiken. Je huis koel houden zonder airco heeft onze voorkeur. Airco’s gebruiken veel energie en warmen de buitenomgeving op. Daarnaast veroorzaken ze geluidsoverlast bij de buren.

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.