1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Krachten bundelen met defensie

Samenwerken in opleidingen, trainingen en stage: daarvoor tekende de directies van Ambulancezorg Gelderland-Midden en Ambulancezorg Gelderland-Zuid onlangs een intentieverklaring met defensie.

“De wens bestaat vanuit onze regio al een lange tijd, en door de bovenregionale samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Zuid, hebben we dit gezamenlijk opgepakt.” vertelt manager onderwijs Reggie Diets. “Voor trainingen van onze medewerkers kunnen wij nu gebruik maken van de trainings- en oefenlocaties op kazerne Schaarsbergen. Samen met defensie trainen we onze ambulancecollega’s in bepaalde scenario’s zoals bij incidenten met een mogelijk terroristisch motief of een aanslag. Defensie heeft hiervoor een speciale realistische omgeving nagebootst.” vervolgt Reggie zijn verhaal.

Collega’s Remco Eijkhout, Boris van Oostrum, Paul Mus, Vincent Braams en Roy Rosmulder hebben vanuit beide ambulancediensten een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van dit mooie TGB(terrorismegevolgbestrijding) trainingsprogramma.

Reggie: “Daarnaast gaan er een aantal algemeen militair verpleegkundigen en artsen bij ons een paar diensten stage lopen. Het doel van deze oriënterende stage is dat zij zich kunnen bekwamen in bepaalde medische systematiek die zij kunnen toepassen wanneer zij op uitzending gaan naar oorlogsgebieden. Kapitein Veerle van de Leest heeft vanuit defensie hier een belangrijke rol in gespeeld.”

samenwerking_defensie_klein_500
Op de foto v.l.n.r.
Marco Pfeijffer, manager onderwijs Ambulancezorg Gelderland-Zuid
Reggie Diets, manager onderwijs Ambulancezorg Gelderland-Midden
Jan Pierik, Directeur Publieke gezondheid Gelderland-Midden.
Ron Smits, brigadegeneraal commandant 11 luchtmobiele brigade, defensie.
Dennis van Zanten, Directeur Ambulancezorg & brandweer Veiligheidsregio Gelderland Zuid
Hans Cornelissen, adjudant praktische tewerkstellingen 11 luchtmobiele brigade, defensie
Kapitein Veerle van Leest, stafofficier verpleegkundige Staf Commando Landstrijdkrachten, defensie

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.