1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Locaties: geen of beperkte toegang

Op basis van de noodverordening heeft Ahmed Marcouch, voorzitter van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, besloten om aantal locaties in de regio voor een deel of helemaal af te sluiten. Het doel van de beperkte toegang is om de gezondheid van iedereen te beschermen. De besluiten vind je onderaan deze pagina.

 

Ahmed Marcouch is tevreden met hoe het weekend van 3 april verliep. Op een uitzondering na ging het goed. Een compliment voor de inwoners van Gelderland-Midden. Marcouch benadrukt dat het belangrijk is om ook met de paasdagen niet met zijn allen op pad te gaan.

 

Uitgangspunt

VGGM volgt de richtlijnen van het RIVM. In de regio wordt actief gecontroleerd of mensen zich aan de regels houden. Locaties worden afgesloten als het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Er wordt extra ingezet op handhaving.

 

Sanitaire voorzieningen op campings en dergelijke

Naar aanleiding van het overleg van het Regionaal Beleidsteam van de VGGM op 10 april 2020 is besloten dat aan het verbod van artikel 2.5, tweede lid, van de noodverordening (sluiting van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en dergelijke) in de regio Gelderland-Midden dezelfde interpretatie wordt gegeven als het geval is in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
Door de sluiting van de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en dergelijke dient iedere individuele kampeer-/logeervoorziening zelfvoorzienend te zijn, in die zin dat elke kampeer-/logeervoorziening dient te beschikken over een eigen toilet-, was- en douchevoorziening.
Het praktische gevolg daarvan is dat zonder deze eigen toilet, was- en douchevoorziening niet gekampeerd/gelogeerd kan en mag worden.

Het ontbreken van één of meer van deze voorzieningen (een privé toilet-, was- en douchegelegenheid) is onder de huidige omstandigheden, waarin een strikte hygiëne noodzakelijk is om het besmettingsgevaar van corona zoveel als mogelijk te beperken, namelijk onaanvaardbaar.

 

Ede

Per 9 april 2020 heeft hij besloten de parkeerhavens en parkeerplaatsen grenzend aan en langs de provinciale weg N224 gelegen tussen de kruising met de provinciale weg N304 en de aansluiting met de Rijksweg A12 aan beide zijden niet toegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer. Deze afsluiting was er ook in het eerste weekend van april. Het huidige aanwijzingsbesluit geldt voor het paasweekend voor een aaneengesloten periode van vrijdag 10 april 7.00 uur t/m maandag 13 april 21.00 uur, op iedere zaterdag vanaf 7.00 uur t/m iedere zondag 21.00 uur en op algemeen erkende feestdagen telkens tussen 7.00 uur en 21.00 uur.

 

Arnhem

Met ingang van 6 april, heeft de voorzitter besloten, in aanvulling op het aanwijzingsbesluit van 3 april 2020, de gehele Onderkade af te sluiten. De Steile Tuin is beperkt toegankelijk. Dit omdat een kleine groep jongeren zich ook na bekeuringen niet aan de veilige afstand van 1,5 meter hield.

 

Scherpenzeel 

Op verzoek van de burgemeester van Scherpenzeel is per 25 maart 2020 de weekmarkt van Scherpenzeel gesloten voor non-food kramen. Op de huidige locatie van de weekmarkt is het door ruimte gebrek niet mogelijk voor bezoekers en marktkooplieden om de veilige afstand te bewaren. Door alleen food kramen toe te laten kan de veilige afstand wel bewaard worden.

 

  

De aanwijzingsbesluiten:


2020/04/06 - Aangescherpt aanwijzingsbesluit gehele onderkade Rijnkade
2020/04/03 - Aanwijzingsbesluit onderkade Rijnkade

 

Meer informatie

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.