1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Maatregelen om luchtkwaliteit te verbeteren blijven nodig

De luchtkwaliteit in Gelderland is de afgelopen jaren verbeterd, mede dankzij maatregelen van Gelderse gemeenten en provincie Gelderland. Toch leven Gelderlanders gemiddeld nog ruim een jaar korter en in minder goede gezondheid door luchtvervuiling. De Gelderse GGD’en benadrukken het belang om door te gaan met maatregelen om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de inwoners van Gelderland te verbeteren. De GGD’en hebben de kosten berekend van de gezondheidseffecten van luchtvervuiling. Deze kosten zijn zeer hoog. Maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren zijn relatief goedkoop in vergelijking tot andere maatregelen om de gezondheid te verbeteren.

 

De Gelderse GGD’en en provincie Gelderland onderzochten de luchtvervuiling van met name verkeer in Gelderland en de gevolgen daarvan voor de gezondheid. De luchtkwaliteit in Gelderland is de afgelopen jaren verbeterd. Uit een vergelijking van de luchtkwaliteit van 2015 met 2013 blijkt dat de concentraties luchtvervuilende stoffen zijn gedaald. De verschillen in luchtkwaliteit in Gelderland zijn groot. Langs snelwegen en drukke provinciale en binnenstedelijke wegen zijn de concentraties luchtvervuiling drie keer zo hoog als op rustige plekken in de Achterhoek. De gemiddelde concentratie luchtverontreiniging in Gelderland is vergelijkbaar met het gemiddelde voor heel Nederland.

 

Effecten luchtvervuiling
Betere luchtkwaliteit betekent minder gezondheidsschade. Ook al wordt bijna overal in Gelderland voldaan aan de normen, de gezondheidsschade door luchtvervuiling is nog groot. Gelderlanders overlijden gemiddeld 374 dagen eerder door luchtvervuiling. Daarnaast veroorzaakt luchtvervuiling in Gelderland jaarlijks 430.000 verzuimdagen. Dat is 5% van alle verzuimdagen in Gelderland. 130 gevallen van longkanker worden jaarlijks in Gelderland toegeschreven aan luchtverontreiniging. Dat is 9% van alle gevallen van longkanker in Gelderland. Luchtvervuiling heeft in de provincie hetzelfde effect als het meeroken van 6 sigaretten per dag.

 

Vroegtijdige sterfte ten gevolge van luchtverontreiniging per buurt in 2015
Bekijk het volledige rapport

Vroegtijdige sterfte ten gevolge van luchtverontreiniging per buurt in 2015

 

Kosten luchtvervuiling
Luchtvervuiling is de factor uit de leefomgeving met de hoogste impact op gezondheid en economie De Gelderse GGD’en berekenden wat luchtvervuiling in Gelderland de maatschappij kost. Ziekte en verzuim door vuile lucht zorgden in 2015 voor een prijskaartje van 250 tot 300 miljoen euro. Voor Gelderse werkgevers zijn de jaarlijks kosten circa 66 miljoen euro door ziekteverzuim onder personeel. De kosten van vroegtijdige sterfte in Gelderland worden gewaardeerd op circa 800 miljoen euro per jaar.

 

Provincie Gelderland en Gelderse gemeenten hebben de afgelopen jaren maatregelen genomen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dat beleid, samen met beleid van de EU en het Rijk, werpt z’n vruchten af, zoals blijkt uit de verbetering van de luchtkwaliteit. Gezien de grote ziektelast is het echter van groot belang dat overheden maatregelen blijven nemen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Moniek Zuurbier, adviseur leefomgeving en gezondheid van de Gelderse GGD’en: “Luchtbeleid is goedkoop als je het vergelijkt met andere maatregelen om de gezondheid te verbeteren. Schonere lucht levert gezondheidswinst op, ook als de normen al zijn gehaald. We blijven overheden daarom aansporen om met luchtbeleid door te gaan”.

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.