1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Minder kinderen leven in armoede

Kinderen in Gelderland-Midden zijn over het algemeen gezond, maar de sociaaleconomische gezondheidsverschillen zijn nog steeds groot. Dit blijkt uit onderzoek van de GGD Gelderland-Midden, uitgevoerd in samenwerking met de vier andere GGD’en in Oost-Nederland.

 

Op basis van een steekproef werden in het najaar van 2017 willekeurige ouders van kinderen van 0 tot 12 jaar in de regio Gelderland-Midden uitgenodigd mee te doen aan een enquête. Ruim 9.000 ouders (36%) gaven aan dit verzoek gehoor.

 

Leefstijl

Uit de Kindermonitor blijkt dat kinderen in Gelderland-Midden over het algemeen gezond zijn: vrijwel alle ouders ervaren de gezondheid van hun kind als (zeer) goed (97%). Op het gebied van leefstijl deden zich positieve ontwikkelingen voor. Zo zijn kinderen in 2017 vaker lid van een sportvereniging, bewegen zij meer dan in 2013 en eten zij vaker fruit. Twee derde van de kinderen drinkt elke dag water of thee zonder suiker, in plaats van alleen maar zoete drankjes. Vergeleken met het onderzoek in 2013 zijn ouders strenger geworden in hun mening over het gebruik van alcohol door hun kinderen. In 2017 vindt driekwart van de ouders het onverantwoord om voor het 18de levensjaar een glas alcohol te drinken. In 2013 vond slechts 58% van de ouders dit ongezond.

 

Gezondheidsverschillen

Hoewel de gezondheid van de kinderen in Gelderland-Midden over het geheel goed is en de leefstijl lijkt te verbeteren, zijn de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen kinderen groot. Kinderen uit gezinnen met een minder goede sociaaleconomische positie blijken minder gezond te zijn. Uit het onderzoek blijkt dat in deze gezinnen minder vaak groente- en fruit wordt gegeten, minder water en/of thee zonder suiker wordt gedronken en blijken er grotere risico’s te zijn op psychische problemen. In deze gezinnen wordt vaker in het bijzijn van kinderen gerookt, ervaren ouders minder grip op het leven en ervaren zij meer financiële stress en een grotere opvoedbelasting dan in de gezinnen met een hogere sociaaleconomische positie.

 

het bezoeken of vieren van een verjaardag is financieel een probleem (16%). Kwetsbaar zijn de kinderen die wonen in een eenoudergezin. Daar komen armoede en gezondheidsproblemen samen.

 

Gezondheidsbeleid

De uitkomsten van de Kindermonitor onderschrijven het belang van het onderkennen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het tegengaan van armoede. Het verkleinen van deze sociaaleconomische gezondheidsverschillen is dan ook één van de speerpunten in de Regiovisie Publieke Gezondheidszorg die door de 15 gemeenten in de regio Gelderland-Midden als leidraad wordt gehanteerd. De informatie uit de Kindermonitor van GGD Gelderland-Midden ondersteunt de gemeenten in de uitwerking van hun ambities in het lokale jeugdbeleid.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.