1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Nieuwe Noodverordening per 10 augustus

Vanaf 10 augustus is de nieuwe noodverordening van kracht in de regio Gelderland-Midden. Deze noodverordening bevat de aanpassing van de maatregelen in de horeca en rond de introductiebijeenkomsten van de MBO, HBO en universitaire onderwijsinstellingen.

 

Horeca

Onder de nieuwe noodverordening zijn eet- en drinkgelegenheden verplicht om bezoekers te laten reserveren. Daarnaast moet de gezondheid van de bezoekers geverifieerd worden en moetende bezoekers worden geplaceerd. Tenslotte moet aan bezoekers worden gevraagd hun contactgegevens beschikbaar te stellen en toe te stemmen dat deze gegevens worden verstrekt aan de GGD in geval van een eventueel bron- en contactonderzoek.

 

Introductie MBO, HBO en universiteiten

Onder de nieuwe noodverordening is het in principe verboden fysieke introductiebijeenkomsten te organiseren voor studenten. Uitzondering hierop kunnen zijn kleine bijeenkomsten georganiseerd door de onderwijsinstelling, studentensportvereniging of studievereniging die gericht zijn op studie of sport. Hiertoe dient een ontheffing verleend te worden.

 

De nieuwe noodverordening gaat in op 10 augustus 2020 om 18.00 uur. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VGGM. Voor meer informatie over corona en maatregelen, zie www.rijksoverheid.nl en www.rivm.nl.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.