1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Teststraat voor zorgpersoneel

De Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden heeft een teststraat ingericht, in het supportershome van Vitesse bij het Gelredome in Arnhem. Hier kunnen zorgprofessionals worden getest op corona. In elke veiligheidsregio worden zulke teststraten ingericht, in het kader van het gewijzigde testbeleid voor zorgpersoneel.
 
Gewijzigd testbeleid

De testcapaciteit voor COVID-19 tests wordt de komende weken in heel Nederland sterk uitgebreid. De grotere capaciteit leidt tot een ruimer testbeleid. Het nieuwe testbeleid wordt in een RIVM-richtlijn vastgelegd en geldt per 6 april.

 

In grote lijnen is het advies van het OMT om alle zorgmedewerkers met patiëntencontact te testen als ze klachten hebben. Dit is om te zorgen dat mensen die werken in de zorg erop kunnen rekenen dat zij hun werk veilig kunnen doen. Daarom is het belangrijk dat we hen kunnen testen. Voor hun eigen geruststelling, die van hun families en ter bescherming van de kwetsbare mensen met wie zij vaak werken. 

 

De Landelijke Coördinatiestructuur Testcapaciteit (LCT) heeft aan de GGD’en gevraagd om een testfaciliteit in te richten om –in eerste instantie- de extra zorgwerkers te kunnen testen.

 

De GGD is binnen de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de teststraat. Zorgprofessionals met klachten die wijzen op corona en die patiëntencontact hebben, kunnen via hun (bedrijfs)arts aangemeld worden voor de test. Het gaat hierbij om zorgpersoneel van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, thuiszorg, jeugdzorg en GGZ.
 
Voorzitter Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, Ahmed Marcouch: “Ik ben er blij mee dat we meer testmateriaal beschikbaar hebben zodat we om te beginnen de mensen in de zorg voldoende kunnen testen. Ik ben dankbaar dat we het supportershome van Vitesse hiervoor mogen gebruiken. Want alleen samen kunnen we het coronavirus bestrijden.”


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.