1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Zo is onze GGD er voor het onderwijs

Het coronavirus raakt het onderwijs. Het zorgt voor de nodige vragen, uitdagingen en onzekerheden. Bij schoolbesturen en leraren, maar ook bij leerlingen en ouders. Er zijn niet alleen zorgen om besmet te raken, er zijn ook zorgen over leerachterstanden, kwetsbare leerlingen en het psychisch welzijn. Onder meer met het scholenteam staat GGD Gelderland-Midden voor je klaar. 

 

Maar bij leerlingen volgen, met ouders en docenten sparren en schoolbesturen adviseren blijft het niet. Naast het werk van ons scholenteam luisteren we natuurlijk ook graag naar de leerlingen. Verder zijn we actief in het beroepsonderwijs en bij de hbo’s en wo’s. Lees snel verder voor een greep uit ons werk.

 

'Goed beeld van de besmettingen'

Jeugdverpleegkundigen Hanneke Reintjes en Wendy de Leeuw hebben ons scholenteam vormgegeven. "Na de zomervakantie nam het aantal besmettingen op school weer toe", vertelt Hanneke. "Hierdoor kwamen er meer vragen en ontstond er onrust in de sector. Alleen liep het contact met scholen, leerlingen en ouders versnipperd en werden er soms onbedoeld tegenstrijdige adviezen gegeven."

 

"Nu het scholenteam actief is, verloopt het contact naar buiten toe veel meer gestructureerd", vervolgt Hanneke. "Zodra een besmetting aan een school wordt gelinkt, komen wij in actie. Wij nemen het bron- en contactonderzoek af en communiceren hierover met school. We hebben dan vaak contact met de directeur. Samen kijken we naar de mogelijke risico’s, de te nemen maatregelen en sparren we over de advisering richting ouders, leerlingen en collega’s. Op de achtergrond kijkt er ook altijd een GGD-arts mee."


De interne en externe samenwerking werpt vruchten af in onze regio. Hanneke: "We hebben nu een goed beeld van de besmettingen. De lijntjes met besturen en directies zijn goed en onze inzet wordt gewaardeerd. Dat geeft vertrouwen in de toekomst."

 

'Vaak is een luisterend oor al fijn'

Al ruim 100 jaar lang volgen de GGD’en Nederlandse kinderen via het consultatiebureau en de zogenaamde schoolarts. Ook in dit GGD-werk laat corona zijn sporen na. Zoals in de gesprekken die de jeugdverpleegkundigen met kinderen en ouders voeren. "De rek is er uit. We zien steeds meer kinderen en hun ouders met depressieve gevoelens."

 

Dit vertelt jeugdverpleegkundige Marijne Wierenga. Marijne is vooral actief op middelbare scholen in de gemeente Rheden. "Ik en mijn collega’s zien dat de druk echt toeneemt", zegt ze. "Zeker in vergelijking met de eerste golf. Het aantal hulpvragen neemt toe. Wij signaleren en wijzen dan door. Maar de wachttijden bij de hulpinstanties lopen ook op. Daarom proberen we waar mogelijk zelf al te helpen." 


"Vaak is een luisterend oor al fijn", merkt Marijne op. "Het doel is weer wat energie geven. Ook kijken we naar oplossingen die nu al wél direct kunnen. Enige nuance is belangrijk: met veel kinderen gaat het wel goed. Gezinnen zijn creatief en doen wat ze kunnen. Onze zorgen zitten vooral bij de risicogroepen. Die krijgen het extra voor de kiezen. Gelukkig hebben we hen goed in kaart en kunnen we tijdig reageren."

 

'Studenten hebben geen lak aan corona'

Het is ook belangrijk om de studenten in onze regio te bereiken. Tijdens de introducties eind augustus stegen de besmettingscijfers onder studenten, bijvoorbeeld in Wageningen. De GGD is toen samen opgetrokken met de Wageningen Universiteit (WUR), de gemeente en de verschillende studentenverenigingen.

 

Vanuit de GGD was arts Kirsten Wevers betrokken. "Om te beginnen: ik herken me niet echt in het ontstane beeld van studenten die lak hebben aan corona", vertelt Kirsten. "Ik merk juist dat studenten, als ze besmet zijn of in quarantaine zitten, zich goed aan de regels houden. Hoe lastig dat vaak ook is in een studentenhuis."

Kirsten haalt een mooi voorbeeld aan: "Voor de communicatie met de studenten is er in Wageningen een overlegplatform van de gemeente, de WUR en verschillende studentenverenigingen. Wij zijn aangehaakt bij een webinar over corona. Altijd goed om te doen. Bijna 100 studenten volgden het webinar. Naast corona ging het over het vaccineren. Extra leuk: er kwamen veel specifieke vragen gerelateerd aan de opleidingen van de studenten. Bijvoorbeeld over voeding en gezond leven. Het was leuk om mijn kennis te delen. En we blijven in gesprek."

 

 


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.