1. Ga naar navigatie
 2. Bekijk inhoud van de pagina
 3. Ga naar zoeken

Bestuur

Het algemeen bestuur wordt gevormd door alle burgemeesters van de regiogemeenten. De hoofdofficier van justitie, de coördinerend dijkgraaf en de (vertegenwoordiger van de) Commissaris der Koning zijn tevens uitgenodigd deel te nemen aan deze vergadering.

Het algemeen bestuur vergadert in gezamenlijkheid met de bestuurscommissie veiligheid en gezondheid. In deze commissie nemen behalve de burgemeesters ook de wethouders volksgezondheid deel.

 

De vergaderingen van het algemeen bestuur/bestuurscommissie veiligheid en gezondheid zijn openbaar. Geïnteresseerden en belanghebbenden zijn van harte welkom.

De tijd en locatie van de vergadering staat vermeld in de vergaderstukken. Door corona vinden de vergaderingen op dit moment digitaal plaats. Als u wilt kijken en luisteren naar het verloop van deze vergadering, wordt u verzocht dit uiterlijk de dag vóór de vergadering kenbaar te maken aan de bestuurssecretaris door een mail te sturen aan info@vggm.nl

 

Vergaderdata van 2021: 

 • 20 januari 2021
 • 24 februari 2021
 • 7 april 2021
 • 23 juni 2021
 • 29 september 2021
 • 1 december 2021

 

Bekijk hier de vergaderstukken en bijlagen

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

 • Burgemeester van Arnhem, de heer A. (Ahmed) Marcouch, voorzitter;
 • Burgemeester van Ede, de heer René Verhulst, vice-voorzitter;
 • Wethouder Publieke Gezondheid van de gemeente Arnhem, de heer R. van der Zee
 • vanuit Overbetuwe: mevrouw P. Hoytink, burgemeester van Overbetuwe;
 • vanuit Veluwezoom Zuid: de heer C. van Eert, burgemeester van Rheden;
 • vanuit West-Veluwe/Vallei: de heer P.J.T. van Daalen, wethouder Publieke Gezondheid van Barneveld;
 • vanuit De Liemers de heer A.J. van Hout, burgemeester van Westervoort.

Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.