1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Privacyreglement

Algemeen

VGGM kan een groot deel van haar werkzaamheden alleen verrichten met gebruikmaking van persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld naam en adresgegevens (naw) maar ook medische gegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) eist dat met deze gegevens behoorlijk en zorgvuldig wordt omgegaan, zodat onbevoegde personen of instanties er geen inzage in kunnen krijgen. Bovendien moet duidelijk worden gemaakt voor welk doel de gegevens worden verzameld en verwerkt.

 

Wanneer mag VGGM persoonsgegevens verwerken?

  • Wanneer een cliënt uitdrukkelijk toestemming geeft en de gegevens noodzakelijk zijn voor een goede behandeling of begeleiding;
  • Wanneer VGGM de gegevens nodig heeft om een wettelijke verplichting na te komen (bijvoorbeeld het behandelen van patiënten met open TBC)
  • Wanneer de gegevens onmisbaar zijn bij het goed uitvoeren van een taak (bijvoorbeeld voor het uitnodigen voor een bezoek aan de jeugdarts).

De rechten van betrokkene

Wanneer VGGM over persoonsgegevens beschikt heeft de betrokkene ook een aantal rechten.

 

De belangrijkste rechten zijn:

  • Inzage in zijn of haar gegevens.
  • Weigering van opname van gegevens. (Indien betrokkene vindt dat bepaalde gegevens niet in zijn of haar dossier thuishoren, kan hij/zij weigeren deze te geven).
  • Correctie en/of aanvulling of verwijdering van gegevens. (Wanneer betrokkene na inzage in de gegevens vindt dat ze onjuist, onvolledig of onnodig zijn kan een verzoek worden ingediend om dat te veranderen).
  • Vernietiging van gegevens. (Wanneer betrokkene vindt dat het niet noodzakelijk is dat de gegevens nog langer worden bewaard kan een verzoek worden ingediend om deze te vernietigen of anonimiseren. Gegevens worden in ieder geval vernietigd binnen een jaar nadat de bewaartermijn is verstreken).

Privacyreglement

Het bovenstaande is vertaald in het zogenaamde Privacyreglement.

Dit reglement geeft duidelijkheid (zowel aan cliënten als aan werknemers) over de wijze waarop VGGM, met inachtneming van de Wbp, de verwerking van persoonsgegevens uitvoert/moet uitvoeren. Hierin komen ook onderwerpen zoals bijvoorbeeld de informatieplicht aan betrokkenen, het verstrekken van gegevens aan derden en bewaartermijnen aan de orde.

 

Bekijk hier het Privacyreglement:


Privacyreglement VGGM

 

Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)

VGGM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking aangesteld.

Deze functionaris fungeert als vraagbaak en houdt binnen de organisatie toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en daarmee op de toepassing en naleving van de Wbp.

Bestanden waarin persoonsgegevens zijn verwerkt, moeten ook worden gemeld bij de FG. De functionaris heeft tot taak het toezicht houden op naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en houdt een meldingenregister bij.

 

Meldingenregister

Dit register biedt een overzicht van alle verwerkingen van persoonsgegevens van VGGM die onder de Wbp vallen. De gegevensverwerking maakt inzichtelijk met wat voor doel de registratie is aangelegd, welke gegevens worden verwerkt en de belangrijkste ontvangers van de gegevens.

Om het meldingenregister in te zien kunt u een verzoek indienen bij de functionaris gegevensbescherming.

 

Postadres:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

Functionaris gegevensbescherming

Postbus 5364

6802 EJ Arnhem


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.