1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Regelingen

 

Gemeenschappelijke regeling

De juridische basis voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden is gelegd in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015.

 

Delegatiebesluit

In het delegatiebesluit 2015 heeft het Algemeen Bestuur bevoegdheden gedelegeerd aan het dagelijks bestuur en de voorzitter.


Mandaatregeling

Het Mandaatbesluit Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015 is een verzamelbesluit waarbij het Dagelijks Bestuur bevoegdheden heeft gemandateerd aan ambtenaren in dienst van de Gemeenschappelijke regeling. 

 

Directiereglementen

Het Reglement Directie 2015  en het Reglement Veiligheidsdirectie 2015 beschrijven directionele bevoegheden en verantwoordelijkeheden.

 

Organisatieverordening

De Taken en de structuur van de ambtelijke organisatie zijn vastgelegd in de Organisatieverordening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden 2015.

 

Wet openbaarheid van bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Zo krijgt u meer inzicht in het overheidshandelen en kunt u deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Meer informatie over de Wob vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

De elektronische weg (e-mail, fax, social media) voor het indienen van WOB-verzoeken is afgesloten. Een WOB-verzoek kan uitsluitend schriftelijk per post worden ingediend. Het schriftelijk verzoek kan worden gericht aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Postbus 5364, 6802 EJ Arnhem.

 

Inkoopvoorwaarden

Bij iedere aankoop van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden zijn inkoopvoorwaarden van toepassing. Voor de onderhandse en (kleine) meervoudig onderhandse aanbestedingen hanteert VGGM eigen algemene inkoopvoorwaarden. Voor de overige, Nationale en Europese aanbestedingen worden de Rijksinkoopvoorwaarden (leveringen en diensten) of de Gibit (ICT) van toepassing verklaard.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.