1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Tips, meldingen of klachten

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze dienstverlening. De medewerkers van VGGM proberen je zo goed mogelijk te helpen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Laat het ons weten. Jouw tip, melding of klacht zorgt er namelijk voor dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. 

 

A. Tip of melding

Heb je een melding of tip voor ons om onze dienstverlening te verbeteren? Wij horen dit graag. Je kunt dit doen door middel van het contactformulier

 

B. De ontevredenheid bespreken

Het kan helpen om de onvrede eerst te bespreken met een medewerker van de afdeling waar het probleem betrekking op heeft. Vult hiervoor het contactformulier
in en een medewerker van de afdeling belt u terug.

 

C. Indienen klacht

Lost het gesprek niets op? Of heb je liever geen gesprek met een medewerker, dan kun je een klacht indienen. Je kunt een klacht indienen door het klachtformulier in te vullen.

Stuur je liever een mail of een brief?

Schrijf hierin: naam, adres, datum, beschrijf de klacht zo goed mogelijk: wanneer gebeurde het, om welke medewerker gaat het en wat is er precies gebeurd.

 

 

Uw mail stuurt u naar: klacht@vggm.nl

 

Uw brief stuurt u naar:
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 5364
6802 EJ Arnhem

 

Heb je hulp nodig bij het indienen van de klacht of heb je andere vragen, neem dan contact op met klachtencoördinator, telefoon 0800 8446 000 of mail: klacht@vggm.nl.

 

Meer informatie

In de klachtenfolder vind je meer informatie over de klachtenprocedure. Je kunt ook de Klachtenregeling niet zorg en klachtenregeling zorg bekijken.

De klachtenprocedure geldt niet voor Veilig Thuis Gelderland-Midden. Veilig Thuis heeft een eigen klachtenregeling (Uw rechten | Veilig Thuis Gelderland-Midden (veiligthuisgm.nl).

 

Bijlagen:

Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.