1. Ga naar navigatie
  2. Bekijk inhoud van de pagina
  3. Ga naar zoeken

Klachtenprocedure

VGGM vindt het belangrijk dat u tevreden bent. Toch kan het gebeuren dat de dienstverlening niet naar wens verloopt. Als dit zo is, willen wij dat graag van u horen, zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

In deze folder leest u wat u kunt doen als u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen.

 

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent?

Het kan zinvol zijn om uw onvrede te bespreken met een medewerker van de afdeling. Een medewerker van de afdeling neemt dan contact met u op.

 U kunt ook alleen een tip melden op onze website 

 

Hoe laat u weten dat u ontevreden bent?

Lost dat voor u niets op of dient u liever een klacht in? Vul dan ons klachtenformulier in. Stuurt u liever een mail of een brief? Schrijf hierin: naam, adres, datum, beschrijf de klacht zo goed mogelijk: wanneer gebeurde het, om welke medewerker gaat het en wat is er precies gebeurd.

 

Uw mail stuurt u naar: klacht@vggm.nl

Uw brief stuurt u naar:

VGGM

T.a.v. klachtenfunctionaris

Postbus 5364

6802 EJ Arnhem

 

Hoe wordt uw klacht behandeld?

Nadat u uw klacht heeft ingediend, sturen wij u een ontvangstbevestiging waarin wordt uitgelegd volgens welke regeling de klacht wordt behandeld. VGGM onderzoekt de klacht en zoekt samen met u naar een oplossing. Soms leent een klacht zich voor een bemiddelingsgesprek. Wij streven er naar uw klacht binnen zes weken af te handelen.

 

De klachtbehandeling voor onze organisatie is in verschillende wetten geregeld.

Om die reden zijn er twee regelingen, die hieronder zijn toegelicht. 

 

Behandeling zorgklachten

VGGM verleent gezondheidszorg als bedoeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze zorgklachten behandelen wij volgens de “Kachtenregeling zorg (pdf)".

 

Als u niet tevreden bent met het uiteindelijke oordeel over de ingediende klacht is er sprake van een geschil. U kunt dit geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg, een onafhankelijke, wettelijk erkende geschilleninstantie waarbij wij ons hebben aangesloten, zie www.degeschillencommissiezorg.nl.

 

Behandeling klachten dienstverlening corona

Onvrede over onze dienstverlening corona handelen wij bij voorkeur telefonisch af. U kunt bellen naar 0800-8446000. Als u deze telefonische afhandeling niet wil of niet tevreden bent met de telefonische afhandeling, dan nemen wij uw klacht in behandeling volgens de “Klachtenregeling niet zorg (pdf).

 

Klachten over de dienstverlening corona van de landelijke afsprakenlijn of landelijke website kunt u indienen bij GGD GHOR Nederland via deze site.

 

Behandeling niet zorg klachten

VGGM is een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), zodat ook de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Awb (Klachtbehandeling) van toepassing zijn. Klachten die niet specifiek betrekking hebben op de verleende zorg worden behandeld volgens de “Klachtenregeling Niet-zorg” (link naar regeling).

 

Als u ontevreden bent over de afhandeling van deze klacht kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman; www.nationaleombudsman.nl.

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij VGGM. Als u zelf deskundige (rechts)bijstand inschakelt, komen deze kosten wel voor uw rekening.

 

Hulp nodig bij het indienen van de klacht

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw klacht of voor andere vragen

kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van VGGM. Deze is tijdens kantooruren te bereiken via het algemene telefoonnummer 0800 8446 000

of via klacht@vggm.nl.


Je hebt javascript niet aan staan, of je browser ondersteunt geen javascript.

Deze website komt beter tot z'n recht wanneer javascript beschikbaar is. Ook Flash is niet beschikbaar zonder javascript.